4. 10. 2020

Ve čtvrtek 24. září 2020 proběhlo 22. řádné zasedání Zastupitelstva města Pardubic. Na programu mělo mj. Terminál JIH, aktuální vývoj ve správě letiště a změnu územního plánu pro Starzone. Přinášíme poznámky Jakuba Kutílka, zeleného zastupitele, zvoleného za Piráty.

Na začátek programu byl předřazen bod k přípravě Terminálu JIH. V podkladech, které dostáváme týden předem, nebyla ani část existující projektové dokumentace – s podobou návrhu jsme byli seznámeni jen prostřednictvím prezentace. Přestože nesdílím ani všeobecné přesvědčení o tom, že parkovací dům u nádraží je to pravé pro zvýšení kvality života v Pardubicích, snažil jsem se zaměřit výhradně na konstruktivní kritiku podoby návrhu. Proto jsem požádal předsedu našeho zastupitelského klubu Vojtěcha Jirsu (Piráti), aby na pravidelné ranní poradě předsedů před jednáním navrhl stažení návrhů usnesení na schválení realizace a financování celého projektu s tím, že by řádně prodiskutovaný návrh projednalo říjnové zastupitelstvo. Se stejným požadavkem jsem neuspěl ani přímo na jednání zastupitelstva. Předkladatelé se zaklínali projednáním v komisích rady, přičemž komise nedostaly příležitost posoudit, nakolik byly jejich požadavky zapracovány. Navíc, pokud jim byl návrh prezentován podobně povrchně jako zastupitelstvu, pak ani relevantně návrh připomínkovat nemohli. Sám jsem navíc měl zkušenost se zapracováváním připomínek, které jsem pomáhal formulovat odboru hlavního architekta. Nicméně zastupitelstvo realizaci a financování schválilo v navržené podobě s tím, že úpravy komunikací bude investovat město přímo a parkovací dům má postavit Dopravní podnik města Pardubic, který od města dostane peníze na nákup pozemků od společnosti enteria, garance na úvěr, který si bude brát na vlastní stavbu, i garance dotace na provoz parkovacího domu až do výše 5,6 milionu korun ročně.

Poté následovala obligátní Zpráva o činnosti rady a všetečné dotazy nás zastupitelů na absolvované schůzky v kalendářích primátora a náměstků, při kterých jsme se mj. dozvěděli:

  • Zadávací řízení na zhotovitele stavby fotbalového stadionu („Revitalizace letního stadionu„) se protahuje díky dotazům uchazečů.
  • O něco lépe je na tom zadávací řízení na zhotovitele stavby „Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic„.
  • Investiční plán, který sliboval primátor Martin Charvát (ANO), čeká na upřesnění predikce ekonomického odboru, která by měla být hotova v říjnu. Následně bude návrh investičního plánu předložen k projednání.
  • Na třídě Míru bude (před Mc`Donalds) zkušebně provedena oprava technologií, která by měla zajistit vyšší odolnost konstrukce. Já jsem jen zopakoval svou výzvu k diskuzi o změně dopravního režimu tak, aby se snížilo zatížení.
  • Primátor Martin Charvát (ANO) na můj dotaz potvrdil, že pokračují jednání s ministerstvem obrany o zrušení závazku města postavit silniční propojku přes most Červeňák.
  • Náměstek Jan Nadrchal (ANO) informoval o přípravě projektu zelených střech na budovách ZŠ Erno Košťála a MŠ Odborářů.

V bodě Převody a prodeje pozemků jsem se marně pokusil rozmluvil zastupitelstvu prodej části ulice K Vápence společnosti enteria. Jsme tak zase o kousek blíže tomu, že si tato firma uzavře kus ulice, vedený v návrhu nového územního plánu jako veřejné prostranství.

Pak už přišla na řadu Diskuse, plánovaná na 18 hodin. Otevřely ji příspěvky Simony Machačové, která se přišla za občany místní části Staročernsko kriticky vyjádřit k návrhu změny územního plánu, která by umožnila rozšíření logistického centra Starzone (projednáváno později v samostatném bodě), a Filipa Sedláka. Oběma jsem poděkoval za jejich angažovanost. Ve svých dalších příspěvcích jsem pak připomněl přísliby odpovědí z minula – úkoly pro primátora Martina Charváta (ANO) trvají do října: zpráva o plánovaném využití bývalé bytovky u nádraží bude předložena spolu s Terminálem B, k výstavbě v lihovaru má primátor naplánovanou schůzku s vedoucím stavebního úřadu. Před přeprojektováním lávky pro pěší a cyklisty „Poseidon“ mezi Závodu míru a Polabinami má v ITI II dostat přednost nový most Kpt. Bartoše – náměstek Petr Kvaš (ODS) mi k tomu přislíbil, že bude řešeno nové šířkové uspořádání, protože stávající úzká lávka a úzká vozovka jsou nevyhovující. Náměstek Kvaš také přislíbil ještě letos alespoň 250 tisíc Kč na cyklostojany v centru.

Zastupitelstvo schválilo 30% slevy z nájemného nebytových prostor a pozemků v souvislosti s covid.

Město nebude prodávat nebytový prostor na Sladkovského ulici, kde je prodejna Bosý bod. Jsme rádi, ale bohužel v případě bývalého Kutila o kousek dál a nebytového prostoru v přízemí jednoho z paneláků na Závodu míru zastupitelstvo rozhodlo opačně – a tyto prostory budou k mání v dražbě.

Schválili jsme také dotační smlouvu s P-PINK na rekonstrukci domu na Jana Palacha. Jsem rád, že se na jeho fasádu po rekonstrukci nevrátí dva billboardy.

Po několika dalších bodech přišlo na řadu rozhodování o vydání XX. změny územního plánu, která měla zahrnovat i možné rozšíření logistického centra Starzone mezi Staročernskem a Černou za Bory. V sále byla zřejmá vůle vydat změnu bez této lokality, nicméně těžko se hledala shoda na tom, jak se toho dobrat. Po přestávce v jednání se podařilo najít způsob, kterým zastupitelstvo návrh vrátilo odboru hlavního architekta s pokynem, jak návrh dále rozdělit a upravit. Uvidíme, jak se s tím nakonec odbor hlavního architekta popasuje – zda bude návrh znovu veřejně projednávat, nebo ho v brzké době předloží zastupitelstvu tak, aby mohlo zvlášť rozhodnout o Starzone a zvlášť o ostatním – nikterak kontroverzních – lokalitách.

Hladce naopak prošla XXI. změna a I. změna územního plánu Hostovic, které jsou nezbytné pro výstavbu silničního přivaděče k D35 u Dašic.

V bodě k „problematice Dostihového spolku“ jsme po deseti letech marného čekání na splnění zrušili úkol „zpracovat střednědobou koncepci rozvoje dostihového závodiště“ a nahradili ho úkolem „zpracovat záměr zastavitelnosti a modernizace areálu dostihového závodiště vč. odhadu investiční náročnosti a vč. návrhu etapizace pro realizaci tohoto záměru“ – snad jsem k této revokaci přispěl svým rýpáním z pozice předsedy kontrolního výboru a snad se tento úkol splnit podaří… Nehlasoval jsem ale pro navýšení základního kapitálu – nechci sypat městské peníze do firmy, která je 10 let řízena bez koncepce.

Ještě výživnější byla „problematika EBA a.s.“ (tedy civilního provozu na letišti). Podpořil jsem návrh hnutí ANO na odvolání ředitelky společnosti. Nicméně nadále nesouhlasím nejen s vedením této společnosti, ale ani se samotným zadáním, které má od akcionářů (města a kraje), tedy „provozovat regionální mezinárodní letiště v Česku“.

V dalším bodě jsem poděkoval (nepřítomnému) náměstku Janu Mazuchovi (ODS), který (na můj návrh) dojednal s vedením společností VAK a DYNAMO pravidelný reporting pro zastupitele. Zároveň jsem ale připomněl, že v orgánech těchto společností nezbylo místo pro nominanty opozice, a znovu jsem vyzval koalici k nápravě.

Hladce jsme schválili řadu dotací v oblastech kultury, sportu, památek, prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti. A také zřízení ZŠ Montessori Pardubice a uzavření dohody o záštitě Velké pardubické ze strany ministerstva zemědělství.

Celé jednání trvalo osm a půl hodiny a skočilo o půl dvanácté.

Oficiální zápis a videozáznam najdete s odstupem času na webu města.
Příští jednání proběhne ve čtvrtek 22. října  od 15 hodin ve Společenském sálu radnice na Pernštýnském náměstí.
Využijte možnost vystoupit od 18 hodin v Diskusi s jakýmkoli podnětem.