Pocitová mapa

Účastnící se besedy měli také možnost vyjádřit své představy o jednotlivých částech města na pocitové mapě města. Na ní organizátoři zvýraznili právě ta území, o kterých se nejčastěji diskutuje v souvislosti s rozvojem města. A to jak tzv. brownfieldy určené k přestavbě, tak nově zastavitelné plochy.

Nejvýrazněji se lidé vyjádřili k území bývalého vojenského prostoru na pravém břehu řeky Chrudimky. Všech osm zabodnutých špendlíků mělo zelenou barvu, která symbolizovala rekreaci v zeleni.

V brownfieldech v centru města – jako jsou Prokopka, lihovar a ulice Milheimova a Na Spravedlnosti jižně od železničního koridoru – převládala červená barva, zastupující městskou zástavbu, která v sobě snoubí bytové domy, obchůdky, kanceláře i kulturní zařízení.

Své lokality by podle názoru příchozích našly i průmyslové provozy, obchoďáky či významná sportoviště, a to v odlehlejších plochách, jako jsou kasárna na Hůrkách, Fáblovka či území na Vápence.

Nové rodinné domy by mohly vyrůst namísto zahrádek na Ležánkách, v Masarykových kasárnách, ale také na dosud nezastavěných plochách naproti Dubině, u Nemošic či Dražkovic.

Naopak bez zástavby by podle pocitové mapy měla zůstat pole a louky kolem Cihelny či Lonkovy ulice, ale také plochy u řeky Labe včetně lokality plánovaného přístavu.

Pocitová mapa se špendlíky