Zelená beseda, tentokrát zaměřená na splavnění Labe do Pardubic, výstavbu plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe a záměry dotýkající se Pardubického kraje (plavební stupeň Přelouč, devastace lokality Slavíkových ostrovů u Přelouče, přístav Pardubice s navazujícícmi plochami logistiky).

Jako panelisté vystoupili:
Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR
Michael Skalický, ředitel společnosti Přístav Pardubice a.s.
Vilém Jurek, vedoucí Odborné sekce pro krajinu Strany zelených
Miroslav Hovorka, člen Strany zelených základní organizace Pardubice

Besedu moderoval Miroslav Seiner