Dne 25. září 2017 proběhla v sálu pardubického Divadla 29 již sedmá Zelená beseda, tentokráte na téma Rybníkářství na Pardubicku.

V panelu zasedli odborníci na slovo vzatí. S historickým kontextem a vývojem rybníkářství obeznámil posluchače PhDr. František Šebek z Ústavu historických věd při Univerzitě Pardubice. Svou vyčerpávající přednášku okořenil promítnutím vzácné historické Vischerovy mapy z roku 1688. O moderním vývoji a současném stavu rybníků na Bohdanečsku podal svědectví Adolf Vondrka z Rybničního hospodářství Lázně Bohdaneč. Poslední přednášku měl zastupitel Hradce Králové a Královehradeckého kraje za Zelené Martin Hanousek. Ten se podíval na problematiku rybníků ze své pozice krajinného ekologa. Následovala diskuse panelistů s plénem.