29. 5. 2017

Ve středu 31.5. pořádáme v areálu Automatických mlýnů Zelenou besedu o participaci veřejnosti.

K výběru tématu nás inspirovalo mimo jiné dění kolem Relaxačního centra Lonkovka. Více méně přínosný záměr vzbudil odpor části veřejnosti zejména proto, že jí byl představen jako hotová věc. Kdyby se na počátku město nebo investor (městská společnost SmP) zeptali lidí, co na tomto místě oceňují a jaké od něj mají očekávání, projekt by byl přijat výrazně lépe, byť by třeba vypadal velmi podobně.

Pro letošní pokračování cyklu Zelených besed jsme také vybrali novou lokaci, a to Automatické mlýny. Jsme rádi, že areál má nového majitele, který má zájem o jeho oživení. Využívání existujících staveb a areálů novým způsobem je nám velmi blízké a chceme být u toho.

Jak efektivně připravovat investice do veřejných prostranství k všeobecné spokojenosti?
Proč vznikají kontroverze kolem městských projektů a jak jim předcházet?
Jak účinně využít znalost a očekávání obyvatel při plánování investic?

Nejen o tom přijdou diskutovat:
František Brendl – bývalý náměstek primátorky, odpovědný za rekonstrukci Tyršových sadů

Jakub Kutílek – člen spolků Město na kole a Mladí zelení, bývalý zaměstnanec odboru hlavního architekta

Martin Nawrath – odborník na participaci a facilitaci, spolupracovník Kanceláře architekta města Brna

Petr Vilgus – zástupce starosty městské části Praha 8, člen rady Národní sítě zdravých měst ČR

besedu moderují:
Šárka Zahálková a Vladan Hanulík, členové spolku OFFCITY

V Pardubicích proběhla a probíhá řada investic do veřejného prostoru. Některé z nich budí kontroverze. Důvodem je mnohdy i nedostatečné zapojení veřejnosti, které vede k nepochopení mezi veřejností a samosprávou, ale také k neefektivnímu vynakládání veřejných prostředků na přestavby bez zvýšení užitné hodnoty prostoru.

Na Zelené besedě budeme diskutovat o možnostech a způsobech zapojení veřejnosti do přípravy rekonstrukcí veřejných prostranství (náměstí, ulic, parků). Participace veřejnosti přispívá k lepšímu přijetí záměru veřejností i jeho doladění tak, aby efektivně uspokojil potřeby většiny obyvatel.

Minulé vedení města se i díky problematické zkušenosti s revitalizací Tyršových sadů začalo participaci věnovat.

www.facebook.com/events/254802798327877