13. 12. 2018

Ve čtvrtek 13. prosince jsem absolvoval první schůzku s náměstkem Petrem Kvašem, který má v gesci mimo jiné územní plán.

Jako podklad pro jednání jsem panu náměstkovi poslal odkazy na své weby Hloupý plán a Hloupá propojka, a zejména své námitky, které jsem jako zmocněný zástupce veřejnosti podal k návrhu nového územního plánu, resp. k návrhu XIX. změny platného územního plánu.

Pan náměstek mě i s ohledem na koaliční smlouvu ubezpečil, že v nejzásadnějších věcech se shodneme. Ve vztahu k novému územnímu plánu by to mělo znamenat redukci navržených zastavitelných ploch. V případě XIX. změny pak ustoupení od záměru stavby silniční propojky přes most (a bývalý vojenský prostor) Červeňák.

Na schůzce jsme si také potvrdili, že se pan náměstek bude na prosincovém zastupitelstvu ucházet o funkci určeného zastupitele při pořizování územního plánu a jeho změn, jak tomu vždy v minulosti bývalo.

Větší části schůzky se zúčastnila i vedoucí odboru hlavního architekta, paní architektka Kavalírová. Všichni tři jsme se shodli na tom, že město nemá dostatečně jasno o svých potřebách, a tak neumí stanovovat srozumitelné požadavky na velké investory.

S panem náměstkem jsme se také dohodli, že si bude svolávat neformální pracovní skupinu zastupitelů, kteří se zabývají problematikou územního plánu.