15. 1. 2019

V úterý 15. ledna jsem se sešel s primátorem města Pardubic, Martinem Charvátem (ANO).

Schůzku jsem si domlouval už v prosinci, ale na jejím začátku jsme se věnovali aktuálnímu dění kolem Elektrárny Chvaletice. Ta totiž požádala krajský úřad o vydání výjimky z limitů emisí oxidů dusíku, resp. rtuti. Mým prvotním cílem bylo, aby se město přihlásilo k účastnictví v řízení, na což má čas do 22. ledna. Pan primátor mě příjemně zaskočil tím, že to považuje za jisté. Rozhodnout by o tom měla rada města v pondělí 21. ledna. Zásluhu na tom jistě mají členové komise pro životní prostředí Jan Linhart a Miroslav Seiner.

Větší boj bude o to, jaké vyjádření nakonec město do řízení podá. Společně se spolkem Zastavme elektrárnu Chvaletice budu usilovat o to, aby se město vyslovilo proti vydání výjimky, která by elektrárně umožnila (až do roku 2029) znečišťovat životní prostředí v regionu více, než umožňují v současnosti dostupné technologie. Budeme věřit, že se naše reprezentace příliš neodchýlí od svých předvoleních slibů z ekodotazníku.

Dalším tématem byl Červeňák (bývalý vojenský prostor na Chrudimce). V rychlosti jsme si zrekapitulovali všechny záležitosti, které se k němu váží a kdo z radních je má v gesci. V současné době je nejviditelnější jednání s Ministerstvem obrany o bezúplatném převodu „zbytku“ území, která spadá do gesce náměstkyně pro majetek Heleny Dvořáčkové (ANO).

Řada dalších úkolů ale spadá do gesce náměstka Kvaše, jelikož se týkají dopravy, územního plánování či urbanismu:
– ukončení záměru silniční propojky přes Červeňák, včetně jednání o zrušení závazku k její výstavbě;
– završení pořizování XIX. změna územního plánu, která měla umožnit výstavbu propojky, ale zahrnuje i další (žádoucí) změny;
– pořízení studie, podle které bude město prostor využívat, spravovat a rozvíjet;
– zprostupnění krajiny podél Chrudimky dále na jih, směrem na Hostovice a Chrudim;
– úprava regulace prostoru v návrhu nového územního plánu a završení jeho pořizování.

V neposlední řadě je třeba dotáhnout stavbu jihovýchodního obchvatu (územní řízení bylo zahájeno).

Vyjasnili jsme si i rozdělení některých projektů mezi radní, abychom s pirátskými kolegy v zastupitelském klubu věděli, na koho se obracet. Pan primátor má sám v gesci mimo jiné rozvoj brownfieldů v majetku města (Tesla, Masarykova kasárna, Kasárna Hůrka).