11. 12. 2018

V úterý 11. prosince proběhlo 1. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Pardubic. Zde jsou poznámky předsedy výboru, zastupitele zvoleného za Piráty a člena Zelených Jakuba Kutílka.

Složení kontrolního výboru zvolilo ustavující zastupitelstvo. Kontrolní výbor je orgánem, který zastupitelstvo zřizuje ze zákona povinně.

§ 119 odst. (3) Kontrolní výbor
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Prvního jednání se zúčastnilo 10 z 11 členek a členů výboru. Jednání jsme zahájili seznamovacím kolečkem. Atmosféra ve výboru je přátelská a konstruktivní.

Našimi obligátními úkoly byla kontrola plnění úkolů (vzešlých z usnesení) zastupitelstva, resp. rady. Jednomyslně jsme schválili komentáře ke stovkám úkolů, které příslušné odpovědné osoby označily za splněné, a tedy navržené na vyřazení z evidence úkolů.

Vycházeli jsme při tom z mého (předem rozeslaného) návrhu a diskuze, která se na jednání k vybraným bodů vedla na podnět ostatních členů výboru. Jedná se o osvědčenou praxi, kterou jsem převzal od minulého předsedy Karla Haase (ODS), který v tomto volebním období pokračuje ve výboru jako řadový člen.

Dále jsme se shodli na tom, že vypracujeme Doporučení kontrolního výboru pro orgány města. To by mělo napomoci jak zastupitelstvu a radě, které úkoly schvalují, tak odpovědným osobám, které je plní, v tom, aby zadání i splnění úkolu bylo jednoznačné. Pro zpracování návrhu doporučení jsme jmenovali pracovní skupinu ve složení Jakub Kutílek, Karel Haas, Petra Tichánková (KDU-ČSL) a uložili si termín 30.06.2019.

Termín dalšího jednání byl stanoven na středu 30. ledna 2019. Ostatní termíny na rok 2019 budou stanoveny na tomto jednání. Jednání výboru jsou neveřejná.